Komunikaty

Dostaliśmy grant z Fundacji Orlen Dar Serca ” Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wraz ze swoim Fundatorem PKN ORLEN
ogłosiła konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych – „Moje miejsce na Ziemi”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zgłosiło do konkursu projekt „Pora na marzenia seniora” – mobilny pakiet międzyświetlicowych działań dla seniorów.
Został on przygotowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz świetlicami wiejskimi naszej gminy.
Celem projektu jest opracowanie mobilnego pakietu działań dla seniorów we współpracy międzypokoleniowej w świetlicach wiejskich gminy Cekcyn.
Projekt obejmuje:
– spotkania ze specjalistami w zakresie ochrony zdrowia
– seanse filmowe w świetlicy wiejskiej, skierowane zarówno dla starszych jak
i młodzieży
– organizację wycieczki tematycznej oraz wyjazdów do ciekawych miejsc w gminie
i powiecie
Miejscem realizacji działań będą świetlice wiejskie, wybrane pod kątem możliwości dojścia lub dojazdu indywidualnego uczestników z sąsiednich sołectw
Projekt został wyłoniony do otrzymania grantu na jego realizację.
Darczyńca przekaże na rzecz TMZC darowiznę pieniężną w wysokości 7 500 zł.
Projekt rozpoczyna się 03.12.2018, a kończy 03.06.2019.

 

żywność

Wydawanie żywności – grudzień 2018

Uprzejmie informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 nastąpi w dniu 05.12.2018 r. (środa) w godzinach od 10.00 do 14.00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej) w magazynie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 (wjazd od parkingu Urzędu Gminy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie).

W szczególnych przypadkach, gdy osoba wskazana na skierowaniu wydanym przez GOPS w Cekcynie nie może osobiście odebrać żywności konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej, podpisane przez osobę zakwalifikowaną do otrzymania żywności. Osoba odbierająca żywność, przedstawia upoważnienie w dniu odbioru żywności.

Dodatkowy termin wydawania żywności tylko czwartek 06.12.2018r. od godz. 9.00 do 12.00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Wydawanie żywności – listopad 2018

Uprzejmie informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 nastąpi w dniu 09.11.2018 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej) w magazynie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 (wjazd od parkingu Urzędu Gminy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie).

W szczególnych przypadkach, gdy osoba wskazana na skierowaniu wydanym przez GOPS w Cekcynie nie może osobiście odebrać żywności konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej, podpisane przez osobę zakwalifikowaną do otrzymania żywności. Osoba odbierająca żywność, przedstawia upoważnienie w dniu odbioru żywności.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizacje Partnerskie:
•    Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
•    Bank Żywności w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10
•    Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 89-511 Cekcyn
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
1.    imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2.    dochód osoby i rodziny;
3.    powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa informacja jest obowiązująca od 25 maja 2018 r.