Turystyka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej - logo

Rajd rowerowy

W sobotę 23.kwietnia br. odbył się rajd rowerowy po naszej gminie. Z Ukrainy uczestniczyli: Dasza, Maxim, Pasza, Igor, Roman, a z naszej strony: Monika Wesołowska odpowiedzialna za przygotowanie rowerów dla gości i zaopatrzenia w wodę, uczestniczki: Julia, Julia (były dwie), Oliwia, Dominika, Beata Wasiela i Czesława Syczyło jako przewodniczki. Było nam fajnie i wesoło. W Zielonce Pani Wioletta – instruktorka świetlicy przygotowała kawę, herbatę, różne ciasta i ciasteczka oraz poczęstowała nas lodami! Wszyscy wrócili cali i zadowoleni. Wszyscy są chętni na powtórny rajd. Wymyślimy nową trasę i umówimy termin.
Już dziś zapraszamy!

Read more

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej - logo

Zaproszenie na rajd rowerowy 23 kwietnia 2022 r.

Wolontariuszki Czesława Syczyło i Beata Wasiela przy współpracy młodzieżowej grupy wolontariackiej z Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie zapraszają na rajd rowerowy.
Zapraszamy Mieszkańców i Gości z Ukrainy.
Spotykamy się w sobotę 23 kwietnia br. o godz. 11.00 przy ośrodku Jarzębina w Cekcynie ul. Ogrodowa 17 (przy remizie OSP Cekcyn)
Trasa prowadzić będzie szlakiem: Cekcyn, Brzozie, Zielonka, Małe Gacno, Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Cekcyn.
Zapraszamy.
Study Tour - Cekcyn 2015

Study Tour Cekcyn 2015

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. gościliśmy potencjalnych odbiorców naszych usług turystycznych. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanym planie wizyty. Spotkanie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Study Tour - Cekcyn 2015

Uczestnictwo w grze terenowej miało cel edukacyjny i  zapoznawczy z atrakcjami gminy.

Study Tour - Cekcyn 2015 Study Tour - Cekcyn 2015

Mieliśmy również okazję poznania oczekiwań, jakie stawiają organizatorzy różnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu Poznaj ciekawe zakątki gminy Cekcyn, dofinansowanego ze środków Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

loga Województwa Kujawko – Pomorskiego, GOK i TMZC

Poznaj ciekawe zakątki Gminy Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie realizują projekt pn.: „Poznaj ciekawe zakątki gminy Cekcyn”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Województwa Kujawko – Pomorskiego. Jego realizacja polega na promocji terenu, atrakcji Gminy Cekcyn, organizacji dwudniowej wizyty studyjnej dla zainteresowanych osób z terenu województwa i nie tylko. Wizyta odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia br. Kwota dofinansowania – 1500 zł.