Warsztaty

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie - logo

Koraliki i Druciki

Głównym celem projektu będzie zorganizowanie trzech warsztatów twórczych z tworzenia biżuterii  metodą wire-wrappingu, metodą makramy oraz breloki metodą nawlekania na sznurek lub gumkę (zwłaszcza dla najmłodszych dzieci). Uczestnicy podczas zajęć wykonają własną niepowtarzalną biżuterię, która będzie odzwierciedleniem gustu i charakteru uczestnika. 

Warsztaty zakończy wystawa stworzonej biżuterii. Z pomocą instruktorek świetlic wiejskich przeprowadzona zostanie rekrutacja dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat z terenu naszej gminy

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

żywność

Warsztaty żywieniowo-dietetyczne PO PŻ

W dniach 27-28.05.2021 odbędą się 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych Działań Towarzyszących PO PŻ, Podprogram 2020.

Celem warsztatów on-line jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny

Uczestnikami Działań Towarzyszących będą osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy lub członków rodziny osoby, której wydano skierowanie.

Kończymy projekt „Gminne miejsce dla każdego”.

Projekt zakładał cykl szkoleń dla instruktorek świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury.. Pomimo trudności związanych ze stanem pandemii udało nam się zrealizować zadanie. Spotkania   szkoleniowo-warsztatowe „Komunikacja w społeczności lokalnej” odbyły się jeszcze stacjonarnie. 

Spotkania prowadził p. Krzysztof Kacuga z polecenia Fundacji Wspomagania Wsi.Szkolenie w zakresie technik usprawniających komunikację między dorosłym  Read more

żywność

Zapraszamy na warsztaty żywieniowo – dietetyczne

Znalezione obrazy dla zapytania: banki żywności\

Termin:  19.02.2020r. (środa)
grupa I  – godz. 10.30-12.30
grupa II – godz.13.00-15.00


Miejsce: Ośrodek „Jarzębina” (w budynku straży)

Grupa na warsztaty żywieniowo-dietetyczne powinna liczyć ok.25 osób.
 
Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.
– Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia –

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności
– poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny.
.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.
 

Zgłoszenia prosimy dokonywać osobiście w biurze nr 4 GOPS Cekcyn
lub telefonicznie pod numery telefonu: 669554409, 52 3347554.

żywność

Warsztaty żywieniowo-dietetyczne PO PŻ – styczeń 2019 r.

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 

w dniu 30 stycznia 2019 r. odbyły się 2 warsztaty żywieniowo-dietetyczne ( w Ośrodku „Jarzębina”) oraz 2 warsztaty  ekonomiczne (sala GOK), poprowadzone przez Bank Żywności w Chojnicach.

Łącznie uczestniczyło w nich 95 osób.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w warsztatach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Warsztaty – zaproszenie dla uczestników programu Pomocy Żywnościowej

Nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zaprasza uczestników programu PO PŻ na warsztaty w ramach działań towarzyszących.

Warsztaty odbędą się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) według poniższej tematyki:

Warsztat 1 – żywieniowo-dietetyczny godz. 11.00-13.00 (miejsce: Ośrodek Jarzębina w Cekcynie)
Warsztat 2 – ekonomiczny godz. 11.00-13.00 (miejsce: sala GOK w Cekcynie)
Warsztat 3 – żywieniowo-dietetyczny godz. 13.15-15.15 (miejsce: Ośrodek Jarzębina w Cekcynie)
Warsztat 4 – ekonomiczny godz. 13.15-15.15 (miejsce: sala GOK w Cekcynie)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
• Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)
• potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
• poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń),

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.