Deklaracja członkowska

Jeżeli chcesz działać to dołącz do nas, pobierz z naszej strony statut i deklarację członkowską towarzystwa. Przeczytaj uważnie statut, wypełnij dokładnie deklarację i wyślij ją na podany niżej adres.

Po otrzymaniu Twojej deklaracji, Zarząd TMZC zdecyduje na najbliższym posiedzeniu o przyjęciu do naszej organizacji, o czym zostaniesz poinformowany.

Pobierz deklarację członkowską TMZC
Zapraszamy do współpracy – działaj z nami!

Adres pocztowy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Od Walnego Zebrania w dniu 01 kwietnia 2011 r. składki członkowskie kształtują się następująco:

  1. członek rzeczywisty (pełnoletni) – wpisowe 10 PLN,, składka 6 PLN miesięcznie, płatna za cały rok bieżący (72 zł) do końca II kwartału danego roku;
  2. członek uczestnik (niepełnoletni) – wpisowe 5 PLN, składka 2 PLN (do osiągnięcia pełnoletności), płatne na zasadach jak wyżej;
  3. członek wspierający – składka w stałej zadeklarowanej wysokości;
  4. członek honorowy – zwolniony z opłacania składek;
  5. młodzież ucząca się i studiująca do 26 roku życia, bez stałego zatrudnienia – wpisowe 5 PLN, składka 2 PLN, płatne jak wyżej;
  6. małżonkowie – członkowie TMZC, jeden – składka członka rzeczywistego, drugi z małżonków składka 1 PLN miesięcznie, płatne na zasadach jak wyżej;

Składki można opłacać:

  • wpłata/przelew na konto TMZC: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddział w Cekcynie NRB 77 8144 0005 2007 0070 0434 0001 (forma preferowana)
  • wpłata u Skarbnika TMZC.

W razie wątpliwości i pytań, możesz skontaktować się z nami także pocztą elektroniczną tmzc@borowiacy.pl