Programy

Informacja o kolejnym terminie wydawania żywności FEAD

Informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015 nastąpi w dniu 29 lipca 2015 r. (środa) w godzinach od 12:00 do 14:00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).
Logo programu FEAD
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym