Programy

Informacja o terminie wydawania żywności FEAD

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015 nastąpi w dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 14:30 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).
Logo programu FEAD
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym