Informacje

Ponownie zapraszamy na warsztaty edukacyjne o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Termin: 9.06.2020r. (wtorek)
grupa I – godz. 09.00-11.00
grupa II – godz.11.15-13.15

Miejsce: Ośrodek JARZĘBINA w Cekcynie

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • uświadamianie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów i przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.:

  • poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce, skutki ekologiczne marnowania żywności
  • będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
  • zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną  i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w każdym warsztacie może uczestniczyć tylko 5 osób

Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numery telefonu: 669554409, 52 3347554.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: 

  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności, 
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.:

  • poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce, skutki ekologiczne marnowania żywności
  • będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
  • zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Proszę o zaproszenie na każdy warsztat po 5 osób.

Uczestnikami warsztatów mogą to być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.