Rok 2000

Działalność w 2000 r.

 1. W marcu 2000 r. członkowie Komitetu Założycielskiego jeszcze nieformalnie wzięli udział w VI Międzynarodowych Targach Turystyki „Na styku kultur”, odbywającyh się w Łodzi. Promowaliśmy tam naszą gminę i region z pomocą cekcyńskiego folderu, broszur lasów, Parku Tucholskiego, gospodarstw agroturystycznych, a także naszej lokalnej gazety Panoramy Cekcyńskiej.

 2. Wzięliśmy również udział w Targach Pomorskich – „Plaża, Słońce i ja” zorganizowanych w Bydgoszczy w 2000 r., wystawiając stoisko wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tucholi i Gminą Tuchola.

 3. Zaprezentowaliśmy się też na obchodach II Dni Gminy Cekcyn 14-15-16 lipca 2000 r.

 4. Prezentem dla Gminy Cekcyn jest opracowane przez jednego z naszych członków LOGO, mające promować naszą gminę, jednoznacznie kojarząc się z Cekcynem i jego charakterystycznym krajobrazem.

 5. 2 maja 2000 r. odbyło się I Walne Zebranie członków Towarzystwa.

 6. 7 maja 2000 r. – pierwsze zebranie i prace Zarządu Towarzystwa. Ustalenie pierwszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania Towarzystwa

 7. 24 maja 2000 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Tucholską Izbę Gospodarczą, mającym na celu utworzenie grupy założycielskiej przyszłego stowarzyszenia, szeroko promującego powiat tucholski. W spotkaniu wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, lokalni działacze. Stowarzyszenie miało integrować ludzi bez względu na poglądy polityczne i różne podziały środowiskowe.

 8. 26 maja 2000 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu. Spotkanie odbyło się w auli UMK w Toruniu. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, nawiązaliśmy znajomości i poszerzyliśmy naszą wiedzę. Zdobywane umiejętności będziemy starali się wykorzystywać dla lepszej pracy Towarzystwa i rozwoju naszej małej ojczyzny.

 9. czerwiec 2000 r. – zaprojektowanie i wybudowanie bramek powitalnych na wjazdach do gminy Cekcyn (na granicach gminy).

 10. lipiec 2000 r. – udział w II Dniach Gminy, z naszej inicjatywy wydany został folder Cekcyn 2000.

 11. grudzień 2000 r. – opracowanie i wydanie kartek bożonarodzeniowych z motywami cekcyńskimi.