Rok 2004

Działalność w 2004 r.

  1. 19 – 28.01 – zimowiskowe spotkania szkoleniowe w ramach projektu „Harcerski Medyk” prowadzone przez harcerzy z 31 Bydgoskiej Harcerskiej Drużyny Łączności „HAOS”, 18 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy Starszych „FOKI” oraz grupę „Optymiści”

  2. 1.04 – 31.07 – okresowe zatrudnienie osób bezrobotnych (12 osób) w ramach programu „Ochrona środowiska – Leśne trakty rowerowe i piesze w gminie Cekcyn” – projekt współfinansowany przez Bank Światowy – B1 PAOW

  3. 27-29 kwietnia – udział w Konferencji „Technologie informacyjne – nowe możliwości rozwoju społeczności wiejskich” oraz warsztatach „Planowanie projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów” w ramach programu „e-VITA” (w Miedzeszynie k. Warszawy)

  4. wielkanocna akcja zbierania darów dla potrzebujących w sklepach z terenu gminy Cekcyn

  5. udział w III Krajowym Zjeździe Organizacji Pozarządowych w Waplewie

  6. kontynuacja prac nad oznakowaniem atrakcji turystycznych w gminie Cekcyn (np. Rezerwat Cisy Staropolskie)

  7. współorganizacja (wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie) spektaklu teatralnego pt. „Miejsce nad jeziorem” w ramach cyklu „Nocne Misteria Nadjeziorne Cekcyn 2004” (Zobacz zdjęcia ze spektaklu)

  8. realizacja projektu „Leśne turystyczne trakty rowerowe w Gminie Cekcyn”

  9. bożonarodzeniowa akcja zbierania darów dla potrzebujących w sklepach z terenu Gminy Cekcyn

  10. grudzień – IV edycja kartek bożonarodzeniowych z gminy Cekcyn