Rok 2005

Działalność w 2005 r.

 1. 03.01 – 15.05 realizacja projektu „Koło Aktywnych Kwaterodawców” – Internetowy portal kwaterodawców gminy Cekcyn, współrealizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Wspomagania Wsi – konkurs „Małe granty – technologie informacyjne w rozwoju lokalnym” w ramach Programu Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego „e-VITA”. (koordynator projektu – Robert Bąk)

 2. „Szlaki rowerowe – szansą rozwoju naszej gminy” – projekt współrealizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Był to II etap budowy szlaków rowerowych – wyposażenie w znaki, drogowskazy oraz tablice informacyjne, wydanie 1.000 egz. map (3 wersje językowe), a także szkolenia dla mieszkańców pragnących podjąć działalność gospodarczą i agroturystyczną. W ramach projektu zatrudnialiśmy 2 osoby bezrobotne. (koordynacja projektu – Izabela Złotowska i Tadeusz Syczyło)

 3. 12 – 14.05 2005 r (Maróz) udział w konferencji „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych” – prezentacja multimedialna projektu-portalu „Koło Aktywnych Kwaterodawców”, IV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich.

 4. udział w organizacji obchodów święta „Dni Gminy Cekcyn” – prezentacja multimedialna działań Towarzystwa oraz projektu „Leśnych Szlaków Rowerowych” – Tadeusz Syczyło i Marek Kujawa.

 5. udział w organizacji „Lata z Gminą Cekcyn” – „V Nocne Misteria Nadjeziorne – Cekcyn 2005” – spektakl „Miejsce nad jeziorem cz. II”. W ramach „Misteriów…” odbywały się warsztaty aktorskie dla młodzieży z gminy Cekcyn, współorganizatorem był Gminny Ośrodek. Reżyseria – Marek Kurkiewicz (zobacz zdjęcia ze spektaklu)

 6. wsparcie dla młodych członków TMZC, tworzących grupę „Optymiści” w kontynuacji projektu „Dla ciała i dla ducha” (zajęcia „Aikido w Szkole Podstawowej w Zielonce”) oraz wyjazd części grupy na letni obóz aikido w Kartuzach – instruktor Robert Bąk

 7. wydanie mapy „Leśne Szlaki Rowerowe w Gminie Cekcyn – Bory Tucholskie” wraz z planem miejscowości Cekcyn – wydanie 5.000 egz. map w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej – dotacja ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (koordynacja projektu – Izabela Złotowska i Tadeusz Syczyło)

 8. opracowanie i wydanie 3.000 egz. kartek pocztowych promujących Leśne Szlaki Rowerowe – Robert Bąk

 9. 13.08.2005 r. (Szymbark) – udział w uroczystościach odsłonięcie pomnika ku czci partyzantów „Gryfa Pomorskiego” i otwarcie bunkra AK „Ptasia wola” (Czesława i Tadeusz Syczyło)

 10. 26.10.2005 r. (Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy) – udział w konferencji nt. tworzenia koncepcji rozwoju turystyki w powiecie bydgoskim „Zagospodarowanie terenu pod szlaki turystyczne w Gminie Cekcyn” (prezentacja – Tadeusz Syczyło)

 11. opracowanie i wydanie 1.000 egz. kartek bożonarodzeniowych (projekt – Robert Bąk)

 12. grudzień 2005 r. – pozyskanie sprzętu komputerowego od „Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki” w Warszawie – rekomendacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Marek Kujawa)

 13. rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej ze wsi Iwiec „Niech żyje bal!” w ramach programu „Pożyteczne Ferie 06” Fundacji Wspomagania Wsi. (koordynator projektu – Felicyta Król-Pawelska)