Rok 2008

W 2008 roku realizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 1. uczestnictwo w Targach Książki i Wydawnictw Regionalnych Borów Tucholskich w Tucholi (Felicyta Król-Pawelska)

 2. organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie „Nocnych Misteriów Nadjeziornych – Cekcyn 2008” – spektakl „uRODZINY”. Koordynator – Felicyta Król-Pawelska.

 3. współpraca z Nieformalną Grupą Młodzieży „Optymiści” (sekcja aikido) – zajęcia Aikido w Zielonce www.aikido.las.pl, wyjazd części grupy na letni obóz treningowy. Instruktor i koordynator projektu Robert Bąk.

 4. współpraca z Nieformalną Grupą Młodzieży „Optymiści” – (sekcja kulturalna) – „Wspólnie możemy więcej”. Koordynator – Beata Gac. „Festiwal teatralny świetlic wiejskich”. Koordynator – Felicyta Król-Pawelska.

 5. „Wakacje z teatrem”. Koordynator – Felicyta Król-Pawelska.

 6. Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) TMZC – w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) staliśmy się organizacją, która samodzielnie ogłosiła konkurs grantowy. Udzieliśmy 11 dotacji dla podmiotów z terenu powiatu tucholskiego. Projekt realizowaliśmy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dotacja 27.000 zł) we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Regionalnego „Bory Tucholskie” (współfinansowanie 10.000 zł) oraz Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, oddział w Cekcynie (darowizna 3.000 zł). Wkład własny TMZC – 1.500 zł. Realizator projektu TMZC i ARFP. Koordynatorki – Justyna Wilkiewicz i Izabela Złotowska.
 7. LEADER+ – współudział w szkoleniach i realizacji projektu w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – schemat 2. Koordynator i przedstawiciel TMZC oraz członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w projekcie – Justyna Wilkiewicz.

 8. Maróz 2008 – tradycyjnie już wzięliśmy udział w VII Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Działających na Obszarach Wiejskich – „Dziedzictwo kulturowe”. W spotkaniu z naszej organizacji wzięła udział Justyna Wilkiewicz.

 9. „i-Jarmark” – administracja serwisem internetowym dla 12 gmin biorących udział w programie e-VITA 2 (dotacja 7.500 zł netto) – koordynator Marek Wilms.

 10. „Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cekcyn” – w ramach partnerstwa z Gminą Cekcyn i Stowarzyszeniem „CekcynNet” wybudowany został segment sieci komputerowej dla mieszkańców Wysokiej, Krzywogońca, Zielonki, a także uruchomione zostały Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PPD) – „Netka” w świetlicach wiejskich w Krzywogońcu i Nowym Suminie. Koordynator Marek Kujawa.

 11. „Nowe kwalifikacje Twoją szansą” – początek realizacji projektu (planowana realizacja od 1.12.2008, z uwagi na wydłużone procedury realizacja od 1.01.2009) – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja 400.600,00 zł). Kierownik projektu – Marek Kujawa.