Rok 2010

W 2010 roku realizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 1. Pozyskaliśmy darczyńce, który ufundował zakup pozostałych opraw i źródeł światła dla dokończenia iluminacji zabytkowego kościoła parafialnego w Cekcynie

 2. Prace na szlakach rowerowych TMZC („Borowej ciotki” CTU-207s czarny, „Gołąbkowy” CTU-206c czerwony, „Do Piekiełka nad Brdą” CTU-208y żółty): dokończenie odnowy oznakowań i wyposażenie w dodatkowe ławki, stoły, etc.

 3. Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej – w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) jest organizacją, która samodzielnie ogłasza konkurs grantowy. Przeprowadzenie konkursu grantowego dla NGO z powiatu tucholskiego.

 4. Wydanie mapy turystycznej regionu z okazji X-lecia naszego Towarzystwa.

 5. Wydanie okolicznościowych kart pocztowych z okazji X-lecia Towarzystwa.

 6. Uruchomienie okolicznościowych krótkofalarskich stacji radiowych z okazji X-lecia Towarzystwa i wydanie okolicznościowych krótkofalarskich kart QSL.

 7. X Jubileuszowe Nocne Misteria Nadjeziorne wraz z III Festiwalem Teatralnym Świetlic Wiejskich.

 8. Chojnicki Bank Żywności – współpraca z bankiem żywności oraz z GOPS w Cekcynie niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom naszej gminy.

 9. Podjęcie prac nad uruchomieniem radioamatorskiego przemiennika radiowego w paśmie 400 MHz (70 cm) promującego region Borów Tucholskich, nasze Towarzystwo i ułatwiającego pracę wszystkim licencjonowanym radioamatorom.

 10. Podjęcie prac nad ukończeniem zagospodarowania skweru i figury św. Rocha.

 11. Otrzymaliśmy nagrodę specjalną w prestiżowym ogólnopolskim konkursie tygodnika „Computerworld” – Lider Informatyki 2010.