Rok 2011

Minął kolejny rok pracy i zakończyliśmy kadencję władz naszego Towarzystwa. W minionej kadencji obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia naszej działalności. Od początku działalności przede wszystkim działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy działalność kulturalną i edukacyjną, w kręgu naszych zainteresowań jest również wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W 2011 r. realizowaliśmy przedsięwzięcia i projekty:

 1. „Cyrkomania” – Parada bańkowo – cyrkowa ulicami Cekcyna. Dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego. PARADA CYRKOWA odbyła się 30 kwietnia 2011 r. Występ Grupy Cyrkowej „Tuptuś” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, grupa cyrkowa „BEDEKUS” z Brodnickiego Domu Kultury, grupa cyrkowa „HECA” z Lipinek. W ramach projektu dodatkowo dokonano zakupu rekwizytów do zajęć cyrkowych, materiały do dekoracji trasy, został pokryty koszt przejazdu grup z Brodnicy, zakupiono rekwizyty do pokazów bańkowych. Przygotowanie ulotek, plakatów – promujących paradę oraz ich wydruk został wykonany jako wkład pozafinansowy przez Marka Kujawę. Dofinansowanie – 3.000 zł, wkład własny finansowy – 528,64 zł, pozafinansowy – 250 zł.

 2. Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) – dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – kwota 27.000 zł, wkład własny – Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” – 10.000 zł, Bank Spółdzielczy w Cekcynie – 1000,00 zł, środki własne TMZC – 3.000 zł.
  Dofinansowano (przekazaliśmy granty) na projekty dla 10 organizacji pozarządowych z terenu powiatu tucholskiego: Cekcyn – 3, Gostycyn – 3, Kęsowo – 2, Śliwice – 1, Tuchola – 1.

 3. „Maluchy i przyroda” – projekt dofinansowany ze środków grantu Gminy Cekcyn, realizowany we współpracy ze świetlicami wiejskimi i mieszkańcami Ostrowa i Nowych Sumin Gminy Cekcyn, realizowany we współpracy ze świetlicami wiejskimi I mieszkańcami Ostrowa i Nowych Sumin. W ramach realizacji tego projektu w świetlicach w Ostrowie i Nowym Suminie kontynuowane były zajęcia dla maluchów, nie uczęszczających do przedszkola związane z edukacją ekologiczą.

 4. IV Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn 2011 odbył się 14 maja 2011. Współrganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Organizacja festiwalu była współfinansowana z grantu Gminy Cekcyn.

 5. XI Nocne Misteria Nadjeziorne „Epitafium dla mirabelki” współfinansowane z grantu Gminy Cekcyn wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury (przygotowano oraz wystawiono spektakl, który był również transmitowany na żywo do Internetu dzięki współpracy z NGO Cekcyn.Net ).

 6. „Trzy w jednym, czyli wczoraj, dziś i jutro” – cykl szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w Gminie Cekcyn”. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

 7. Współpraca z Bankiem Żywności oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS) w Cekcynie przy projektach wspierających najuboższą ludność UE poprzez dystrybucję żywności (program unijny PEAD).

 8. Patronat wydawniczy nad publikacją “Borowiackie językowanie (II)” naszego członka, poety ks. Franciszka Kameckiego wydanego przez Bernardinum.

 9. Uczestnictwo w projekcie „Wzmocnienie Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” (PREMD).

 10. Koordynacja działań, związanych z edukacją elementarną w gminie.

 11. Radioamatorskie harcerskie stacje radiowe pracujące na terenie naszej gminy promując walory regionu. Zaprzyjaźnione drużyny harcerskie od wielu lat wpółpracują i prowadzą wspólne działania razem z nami w różnych projektach. W tym roku oprócz pomocy w organizacji Nocnych Misteriów Nadjeziornych, tradycyjnie już pracowały harcerskie stacje radiowe promujące walory naszej gminy w całym raiowym świecie. Stacje pracowały z Cekcyna (podczas Nocnych Misteriów Nadjeziornych) oraz z Rezerwatu w Wierzchlesie i uroczyska w Świcie. Koordynatorzy projektu – druhowie Witek Błasiak i Marek Kosmowski.

 12. Dalsze wspieranie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz informacyjnego w Gminie Cekcyn.

 13. Administracja (prowadzenie, utrzymywanie na serwerach, opłacanie domen, zarządzanie) Borowiackim portalem agroturystycznym e-borytucholskie.pl