Rok 2016

 1. XVI NOCNE MISTERRIA NADJEZIORNE

  4500,00 zł – grant Gminy Cekcyn

 2. W GMINNYCH ŚWIETLICACH

  Nasza współpraca ze świetlicami wiejskimi 1200,00 zł – grant Gminy Cekcyn, 500,00 zł – grant Powiatu Tucholskiego IX

 3. Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn

  Spektakl „Poczta w państwie ptasim” dedykowany był byłym i obecnym pracownikom placówek pocztowych powiatu tucholskiego. Spektakl odbył się 15.10.2016 w sali Gminnego Ośrodka Kultury. W przygotowanie spektaklu zaangażowanych było 9 świetlic wiejskich Gminy Cekcyn pod kierunkiem 8 instruktorek i przy współpracy 5 członków TMZC. Wystąpiło 29 uczestników (dzieci od 3 roku życia do 14 lat). Na zaproszenie Przedszkola Gminnego powtórzono przedstawienie 20.10.2016.

  • Dla poszukiwania i rozwijania talentów i zainteresowań uczestników zajęć świetlicowych zorganizowane zostały warsztaty plastyczne. Część zajęć odbyła się w Pracowni Plastycznej GOK, a część w świetlicach w Wielkich Budziskach i Ostrowie. Prace wystawione zostały w gminnym Ośrodku Kultury.
  • W dniu 26.06.2016 na boisku sportowym w Brzoziu odbył się Międzyświetlicowy Turniej Piłki Nożnej w kat. wiekowej gimnazjum, w którym uczestniczyły drużyny z Małego Gacna, Wielkich Budzisk i Brzozia. W dniu 02.07.2016 na boisku sportowym w Małym Gacnie zorganizowano Międzyświetlicowy Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestniczyły drużyny (kat. szkoły podstawowe) ze świetlic: Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Nowy Sumin, Zielonka, Brzozie. Organizatorami turniejów są świetlice wiejskie we współpracy z Radami Sołeckimi – nasz wkład to pomoc organizacyjna i ufundowanie nagród (piłki).
  • W dniach 27 – 29. 06.2016; 30.06 – 2.07.2016; 28 – 30.07. 2016 i 1 – 3.08. 2016 odbyły się biwaki w STAREJ SZKOLE w Trzebcinach – uczestniczyły w nich zespoły z Ostrowa, Zielonki, Brzozia, Wielkich Budzisk, Nowego Sumina i Zalesia. (dofinansowanie ze środków GKRPAiPN).
 4. CENTRUM DZIECKA I RODZINY

  Kontynuacja programu. Po zakończeniu finansowania z projektu FRD Rada Gminy pomyślnie odniosła się do naszego wniosku i zatwierdziła w budżecie gminy środki na finansowanie dalszych działań. Otrzymaliśmy również grant 4500 zł.

  • Od stycznia pracują Grupy Zabawowe: Brzozie i Ludwichowo (animatorka Agnieszka Lipkowska), Wielkie Budziska (animatorka Elżbieta Lubińska) i Ostrowo (animatorka Agnieszka Sierosławska – od czerwca Paulina Kula). Grupa Ostrowo ma swój fanpage na facebooku (Grupa Zabawowa Ostrowo). Grupa Wysoka (animatorka Karolina Paliwoda) pracowała do czerwca. Od października pracuje grupa Cekcyn ( animatorka Anna Meler). Odbyło się 5 spotkań integracyjnych oraz 2 wycieczki wspólne (dofinansowane z budżetu gminy).
  • Wycieczki dla maluchów z rodzinami – zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie 18 czerwca 2016r – 51(32 + 19 dorosłych) 26 sierpnia 2016r : 50 ( 31 dzieci +19 dorosłych)
  • „Podaj dalej” – wiosenny i jesienny kiermasz dziecięcej odzieży używanej i zabawek
  • JESIENNY PIKNIK MALUCHA odbył się w sobotę 3 grudnia 2016r. na hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie. W spotkaniu uczestniczyło 42 dzieci z rodzicami. Były m.in. zabawy na chustach animacyjnych, przygotowanie przez rodziców strojów i wspólne tańce. Zajęcia prowadziły animatorki Grup Zabawowych i członkowie grupy Centrum. Na zakończenie dzieci odwiedził wysłannik św. Mikołaja z pluszowymi upominkami.
 5. „PARADA EKOLOGII, NIMF I RUSAŁEK”

  dofinansowanie 4200 zł ze środków KSOW

  Celem projektu: było skłonienie do refleksji mieszkańców i turystów nad swoim stosunkiem do środowiska, otoczenia, a potem do zmiany postawy wobec niego w codziennym życiu i włączenie ich w akcję ekologiczną poprzez zabawę i aktywny udział. W ramach projektu odbyła się Parada Ekologii, Nimf i Rusałek w ramach Nocy Świętojańskiej. Imprezie towarzyszyły stanowiska: „wymień baterie na iglaka”, „co z tymi odpadami”. Odbyły się również warsztaty „zrób latawiec lub wiatrak” oraz konkurs na najbardziej oryginalny strój Nimfy i Rusałki wykonany z materiałów wtórnych. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański dla świetlic wiejskich gminy Cekcyn.

 6. KONTYNUACJA PROGRAMU FEAD PO PŻ

  Nadal jesteśmy OPL (Organizacja Partnerska Lokalna). W 2016r. otrzymaliśmy 7 dostaw żywności o łącznej wadze 12.825 kg. Z pomocy korzysta 500 osób.

  W programie ważne są też działania towarzyszące:

  1. finansowane przez program W 2016r. odbyły się 4 warsztaty: – 2 warsztaty nt. dietetyki i zdrowego żywienia – 48 osób, – 2 warsztaty nt. edukacji ekonomicznej – 56 osób.
  2. niefinansowane OPL nasze różne działania, w których uczestniczą beneficjenci programu).

  W dniu 5.04.2016 w Chojnicach odbyło się spotkanie podsumowujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015r.

  W obszarze pomocy przeprowadziliśmy też Świąteczną zbiórkę żywności. Udało się zebrać 56,67 kg żywności, którą przekazaliśmy 5 rodzinom.

 7. III BOROWIACKI RAJD ROWEROWY

  W tym roku włączyliśmy się w program inauguracji sezonu turystycznego. Opracowaliśmy trasę „Bądźmy razem” dla rodzin z dziećmi. (Cekcyn – Iwiec – Wysoka – Wierzchucin – Zielonka – Brzozie – Cekcyn; – ok. 22 km). Dla uczestników rajdu kol. Marta Byniaszewska przygotowała gawędę o Borowej Ciotce oraz poczęstunek we współpracy ze świetlicą wiejską w Zielonce.

 8. ZBIERANIE I ARCHIWIZOWANIE ZDJĘĆ I DOKUMENTÓW OBRAZUJĄCYCH HISTORIĘ AMATORSKIEGO RUCHU TEATRALNEGO W GMINIE

  Dotychczas zebrane obszary: teatr klasowy SP Zielonka Jasełka Zielonka, Ostrowo, GOK Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich inscenizacja legend borowiackich przedstawienia grupy BANG, biblioteki inscenizacje różne GOK, świetlice.

 9. WIZYTY, SZKOLENIA…

  • W dniach 15-16 marca nasza koleżanka Renata Staniłko uczestniczyła w wizycie studyjnej w norweskie gminie BODO, zorganizowanej przez Fundację Komeńskiego.
  • Nasi członkowie byli w partnerskiej gminie Dzierżoniów (17 – 19.11.2016)
  • Uczestniczyliśmy w warsztatach „Odkrywca dziedzictwa” (26.10.2016)
  • Przedstawiciele TMZC brali udział w szkoleniu dla Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej, pracowników i Zarządu Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” na temat: „Zasady wdrażania LSR oraz oceny i wyboru projektów” (9 – 10 września 2016)
  • Jako członkowie Federacji PREMD uczestniczyliśmy w III Walnym Zebraniu Federacji PREMD (23. 06. 2016 w Warszawie) oraz w spotkaniu Federacji PREMD w dniu 24.11. 2016
  • Kol. Witek Błasiak -prezentował zbiory DIORA/ELTRA w trakcie Cekcyniady.