Rok 2019

 1. Na szlakach

  • uzupełnienie oznakowań z posiadanych materiałów,
  • trasa na CykloCekcyn2019 (trasa „Bądźmy razem” w ramach Borowiackiego Rajdu Rowerowego– organizacja „przystanku” na Cekcynku – dziękuję kol. Czesi Syczyło i Gosi Figel-Załoga oraz kol. Dominikowi Walenty.
 2. Nocne Misteria Nadjeziorne

  „Dziwny jest ten świat” (grant GC 4000,00 zł i Powiatu Tucholskiego – 1700,00 zł)

 3. Sołecki eko-tryptyk

  (program do kontynuacji w kolejnych latach)

  • Cz.1: „Szare – zielone – kolorowe” (prace porządkowe w sołectwach, punktowane w konkursie ekologicznym)
  • Cz.2: „Teatr świetlicowy gra dalej” Grant 1000 zł (Gmina Cekcyn). Przedstawienie na Dzień Ziemi „Czy dziś spotkasz krasnoludka”
  • Cz.3: Letnie eko-zgadywanki (plenerowo w czasie Dni Gminy)
 4. Współpraca ze świetlicami wiejskimi

  • portowe turnieje międzyświetlicowe – jesteśmy współfundatorami nagród
  • biwaki (dofinansowane ze środków GKRPAiPN). Latem 2019r. w Starej Szkole w Trzebcinach odbywały się biwaki świetlicowe:
   • 15 – 17 lipca 2019 – świetlica Brzozie
   • 24 – 26 lipca 2019 – świetlice Zielonka, Ostrowo
   • 29 – 31 lipca 2019 – świetlice Wielkie Budziska, Nowy Sumin
   • 7 – 9 sierpnia 2019 – świetlice Zdroje, Iwiec

   W 4 turnusach uczestniczyło łącznie 80 osób (71 dzieci + 9 opiekunów)

 5. Koordynacja działań CDiR

  • Grupy Zabawowe (koordynacja)
  • Piknik Malucha (rodzinne spotkania, organizowane we współpracy ze Żłobkiem „Bajkowa Kraina”),
  • Starszaki Maluchom (integracyjne spotkania przedświąteczne dla dzieci i rodziców), finansowanie główne – budżet Gminy Cekcyn)
 6. Dla Seniorów

  • III edycja programu SENIORZY W NASZYCH ŚWIETLICACH Grant 1000 zł (Gmina Cekcyn)
  • „Pora na marzenia seniora” – mobilny pakiet międzyświetlicowych działań dla seniorów – darowizna Fundacji ORLEN – DAR SERCA w wysokości 7500 zł – zakończenie projektu wrzesień 2019
  • „Dla seniorów w wiejskich świetlicach” – aktywizacja mieszkańców w wieku powyżej 50 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Cekcyn poprzez prowadzenie mobilnego pakietu działań dla seniorów w wybranych świetlicach w okresie 1.08.2019r. – 30.04.2020r.

  WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM: 50 030,00

  DOFINANSOWANIE (GRANT) ze środków EFS w ramach RLKS: 46 670,00

 7. Tablica przed UG

  „Pomniki przyrody w Gminie Cekcyn” – czerwiec 2019 – za współpracę dziękuję kol. Dorocie Tomczyk

 8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  • Podprogram 2018 – zakończony
  • Podprogram 2019 – ze względu na unieważnione przetargi na żywność rozpoczął się dopiero w styczniu 2020.

  Dziękuję wszystkim współpracującym: Halinka Pawłowska, Mirka Łepek, Andrzej Bona, Renata Staniłko, Dominik Walenty, Iza Złotowska – a także Monika Wesołowska, Marzena Komorowska i pracownicy GOPS

 9. „Strofy z szuflady 2”

  Tomik został wydany ze środków wpłaconych na działalność statutową przez kol. M. Behrendt i F. Król-Pawelską z wynagrodzeń z projektu EFS

 10. Inne

  • Udział w konkursie Narodowego Instytutu Wolności „Odkryj swój skarb”
  • Nocne Misteria Nadjeziorne m. 61/142
  • Strofy z szuflady m. 99/142
  • ODKRYWAMY ZAKAMARKI, zgłoszony przez Nieformalną Grupę TRAPERZY– w pierwszej 20