Turystyka

Study Tour Cekcyn 2015

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. gościliśmy potencjalnych odbiorców naszych usług turystycznych. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanym planie wizyty. Spotkanie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Study Tour - Cekcyn 2015

Uczestnictwo w grze terenowej miało cel edukacyjny i  zapoznawczy z atrakcjami gminy.

Study Tour - Cekcyn 2015 Study Tour - Cekcyn 2015

Mieliśmy również okazję poznania oczekiwań, jakie stawiają organizatorzy różnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu Poznaj ciekawe zakątki gminy Cekcyn, dofinansowanego ze środków Woj. Kujawsko-Pomorskiego.