Maróz

Spotkanie w Marózie - 2015

Spotkanie w Marózie

W dniach 21-23 maja 2015r. odbyło się 14 spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich MARÓZ 2015. Hasło tegorocznego spotkania „ORGANIZACJA LOKALNIE” . Główne tematy:  Jak dbać o  jakość, stabilność i ciągłość organizacji w zwykłych codziennych działaniach? Jak wzmacniać jej autonomię w świecie zewnętrznych funduszy, programów i strategii? Na co można realnie wpłynąć w najbliższym otoczeniu, tak by ludziom żyło się lepiej? Spotkanie podzielone było na tzw. koszyki tematyczne:

  • Co poza dotacjami?
  • Niezwykły potencjał wspólnej zabawy
  • Poza moim podwórkiem
  • Nasz fundusz sołecki

Odbywały się również warsztaty, prezentujące  dobre praktyki organizacji.
Jednym z nich był prowadzony przez członkinie TMZC (Felicyta Król-Pawelska, Mirka Łepek) warsztat „Nocne Misteria Nadjeziorne – impreza, która od 15 lat łączy pokolenia, jednoczy, integruje”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.