pomoc

żywność

Warsztaty żywieniowo-dietetyczne PO PŻ

W dniach 27-28.05.2021 odbędą się 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych Działań Towarzyszących PO PŻ, Podprogram 2020.

Celem warsztatów on-line jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny

Uczestnikami Działań Towarzyszących będą osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy lub członków rodziny osoby, której wydano skierowanie.

żywność

Wydawanie żywności 11 lipca 2020 (ostatni termin!)

informujemy, że  termin wydawania  żywności otrzymywanej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019

nastąpi w dniu 11.07.2020 r. (sobota)
w godzinach od 8.30 do 15.00
w magazynie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 
(wjazd od parkingu Urzędu Gminy)

W szczególnych przypadkach, gdy osoba wskazana na skierowaniu wydanym przez GOPS w Cekcynie nie może osobiście odebrać żywności konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej, podpisane przez osobę zakwalifikowaną do otrzymania żywności. Osoba odbierająca żywność, przedstawia upoważnienie w dniu odbioru żywności.

UWAGA!!!

To ostatnia dostawa żywności – prosimy o terminowy odbiór! Ważne!!! Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dostosowania się do zasad bezpieczeństwa w miejscu wydawania.

FEAD 2018

Wydawanie żywności czerwiec 2020

Informujemy, że  termin wydawania  żywności otrzymywanej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019

nastąpi w dniu 6.06.2020 r. (sobota)

    w godzinach od 8.30 do 15.00

w magazynie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 (wjazd od parkingu Urzędu Gminy)

W szczególnych przypadkach, gdy osoba wskazana na skierowaniu wydanym przez GOPS w Cekcynie nie może osobiście odebrać żywności konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej, podpisane przez osobę zakwalifikowaną do otrzymania żywności. Osoba odbierająca żywność, przedstawia upoważnienie w dniu odbioru żywności.

UWAGA!!!

Tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach żywność można będzie odebrać w poniedziałek 08.06.2020r. w godz. 8.30 – 12.00

Ważne!!! Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dostosowania się do zasad bezpieczeństwa w miejscu wydawania.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.