świetlice

Dostaliśmy grant z Fundacji Orlen Dar Serca ” Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wraz ze swoim Fundatorem PKN ORLEN
ogłosiła konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych – „Moje miejsce na Ziemi”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zgłosiło do konkursu projekt „Pora na marzenia seniora” – mobilny pakiet międzyświetlicowych działań dla seniorów.
Został on przygotowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz świetlicami wiejskimi naszej gminy.
Celem projektu jest opracowanie mobilnego pakietu działań dla seniorów we współpracy międzypokoleniowej w świetlicach wiejskich gminy Cekcyn.
Projekt obejmuje:
– spotkania ze specjalistami w zakresie ochrony zdrowia
– seanse filmowe w świetlicy wiejskiej, skierowane zarówno dla starszych jak
i młodzieży
– organizację wycieczki tematycznej oraz wyjazdów do ciekawych miejsc w gminie
i powiecie
Miejscem realizacji działań będą świetlice wiejskie, wybrane pod kątem możliwości dojścia lub dojazdu indywidualnego uczestników z sąsiednich sołectw
Projekt został wyłoniony do otrzymania grantu na jego realizację.
Darczyńca przekaże na rzecz TMZC darowiznę pieniężną w wysokości 7 500 zł.
Projekt rozpoczyna się 03.12.2018, a kończy 03.06.2019.