walne zebranie

Nadzwyczajne Walne

W dniu 6 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZC w sprawie przystąpienia do utworzenia stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Podjęto stosowną uchwałę.