wiersze

„STROFY Z SZUFLADY”

W dniu 25.11.2015r. zostało zaakceptowane sprawozdanie Nieformalnej Grupy Seniorów RAZEM z realizacji projektu „Strofy z szuflady”. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Inicjuj z FIO”.
Celem głównym projektu było zebranie wierszy mieszkańców gminy, wykonanie ilustracji i wydanie tomiku wierszy.
Odbyło się 10 warsztatów plastycznych w 4 świetlicach wiejskich oraz w Pracowni Plastycznej GOK w Cekcynie – uczestnicy wykonali 92  ilustracje do wybranych utworów poetyckich naszych mieszkańców.

Projekt „Strofy z szuflady”

Wykonano dokumentację zdjęciową prac plastycznych i przesłano do wydawcy wraz z wierszami;
Przygotowana została wystawa prac plastycznych w dużej sali GOK, która cieszyła się dużą popularnością. Oglądali ją zarówno mieszkańcy jak i turyści naszej gminy. Prace podziwiane były też przez gości m.in. uczestników spotkanie Ogólnopolskiej  Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Naszym projektem jak i działaniami seniorów w naszej gminie zainteresowała się również TV Bydgoszcz, umieszczając w programie „Mamy to” informację o projekcie i migawki z wystawy.

Projektu „Strofy z szuflady” - ilustracja Projekt „Strofy z szuflady”