Programy

Warsztaty praktyczne PO PŻ – podsumowanie styczeń 2018 r.

30 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej cykl warsztatów w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017. w styczniu 2018 r. zrealizowaliśmy, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia, w których udział wzięły łącznie 52 osoby dorosłe.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in. znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.