Programy

Warsztaty w ramach środków towarzyszących FEAD – podprogram 2015

Dnia 21 sierpnia 2015 r. w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2015 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących warsztaty edukacji ekonomicznej.
W spotkaniu udział wzięło łącznie 91 osób dorosłych oraz 35 dzieci.
Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. 
 
Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności. Uczestnicy potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody. Uczestnicy poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

szkolenie FEAD 2015 szkolenie FEAD 2015szkolenie FEAD 2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Logo programu FEAD