Programy

Warsztaty z edukacji ekonomicznej

Uprzejmie informujemy, iż początek warsztatów finansowanych w ramach POPŻ Podprogram 2016 zaplanowaliśmy w miesiącu październiku 2016r. – 2 warsztaty obejmujące program edukacyjny z zakresu edukacji ekonomicznej. Uczestnicy warsztatów będą mogli uczestniczyć w zaplanowanych dla nich zajęciach ucząc się gospodarowania budżetem domowym z wykorzystaniem wszystkich jego elementów (również otrzymywanej żywności). Jak zawsze mamy nadzieję na to, że zajęcia przyczynią się do wzrostu samodzielności i samooceny uczestników, poprawy jakości ich życia oraz włączenia i integracji społecznej.
Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów udziela Kol. Marta Byniaszewska pod nr telefonu 52 33 47 554. Zapraszamy.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.