Komunikaty

Warsztaty – zaproszenie dla uczestników programu Pomocy Żywnościowej

Nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zaprasza uczestników programu PO PŻ na warsztaty w ramach działań towarzyszących.

Warsztaty odbędą się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) według poniższej tematyki:

Warsztat 1 – żywieniowo-dietetyczny godz. 11.00-13.00 (miejsce: Ośrodek Jarzębina w Cekcynie)
Warsztat 2 – ekonomiczny godz. 11.00-13.00 (miejsce: sala GOK w Cekcynie)
Warsztat 3 – żywieniowo-dietetyczny godz. 13.15-15.15 (miejsce: Ośrodek Jarzębina w Cekcynie)
Warsztat 4 – ekonomiczny godz. 13.15-15.15 (miejsce: sala GOK w Cekcynie)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
• Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)
• potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
• poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń),

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.