Programy

Warsztaty żywieniowo-dietetyczne PO PŻ – styczeń 2019 r.

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 

w dniu 30 stycznia 2019 r. odbyły się 2 warsztaty żywieniowo-dietetyczne ( w Ośrodku „Jarzębina”) oraz 2 warsztaty  ekonomiczne (sala GOK), poprowadzone przez Bank Żywności w Chojnicach.

Łącznie uczestniczyło w nich 95 osób.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w warsztatach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.