Programy

Warsztaty żywieniowo-dietetyczne PO PŻ

W dniach 27-28.05.2021 odbędą się 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych Działań Towarzyszących PO PŻ, Podprogram 2020.

Celem warsztatów on-line jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny

Uczestnikami Działań Towarzyszących będą osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy lub członków rodziny osoby, której wydano skierowanie.