Władze TMZC

Zarząd TMZC

Prezes

Małgorzata Behrendt, tel.: +48 531-403-010

Wiceprezes

Marek Kujawa, tel.: +48 52 552 46 18 (służbowy)

Sekretarz

Kamila Malinowska, tel.: +48 52 334 75 55 (służbowy)

Skarbnik

Izabela Złotowska, tel.: +48 52 33 47 555 (służbowy)

Członek zarządu

Dorota Tomczyk

Członek zarządu

Dominik Walenty

Członek zarządu

Marek Pawłowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

Czesława Syczyło

Sekretarz

Zyta Ważna

Członek

Nina Szczęsna

Członek

Renata Staniłko