Informacje

Wydawanie żywności 11 lipca 2020 (ostatni termin!)

informujemy, że  termin wydawania  żywności otrzymywanej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019

nastąpi w dniu 11.07.2020 r. (sobota)
w godzinach od 8.30 do 15.00
w magazynie Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 
(wjazd od parkingu Urzędu Gminy)

W szczególnych przypadkach, gdy osoba wskazana na skierowaniu wydanym przez GOPS w Cekcynie nie może osobiście odebrać żywności konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej, podpisane przez osobę zakwalifikowaną do otrzymania żywności. Osoba odbierająca żywność, przedstawia upoważnienie w dniu odbioru żywności.

UWAGA!!!

To ostatnia dostawa żywności – prosimy o terminowy odbiór! Ważne!!! Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dostosowania się do zasad bezpieczeństwa w miejscu wydawania.

FEAD 2018