Informacje

Zapraszamy na Nocne Misteria Nadjeziorne Cekcyn 2018

Siedem grzechów głównych jest jak siedem demonów, towarzyszących człowiekowi od zarania dziejów.
Przed rokiem poznawaliśmy je bliżej – żywioły przyrody nie pozwoliły nam dokończyć naszych rozważań.
W tegorocznych misteriach chcemy kontynuować temat, skupiając się
na „czołówce” pochodu demonów.

Dlaczego to właśnie pycha podąża na czele pochodu?
Bo była pierwsza, przed innymi. Pycha prowokuje przemoc, gniew, kłótnie, wojny i wszelkie rodzaje niesprawiedliwości,
stwarza podziały i konflikty.
Bo to „dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę”

A czym jest pokora?
Pokora wcale nie polega na poniżaniu się ani tym bardziej
na mazgajstwie, służalczości, tchórzostwie.
Św. Ignacy mówił, że pierwszy stopień pokory polega na tym, by nigdy nie kłamać, nie udawać tego, czym nie jesteśmy, nie nakładać masek czy makijaży, które sprawiłyby, że wyglądalibyśmy na lepszych niż jesteśmy

Do zastanowienia się nad pychą i pokorą zapraszamy w czasie tegorocznych misteriów nadjeziornych.

Na spektakl „A wiodła je pycha…” zapraszamy w piątek 10 sierpnia 2018 r. ok godz. 21.30 do amfiteatru nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim.

Zaproszenie na Misteria 2018