Komunikaty

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Termin: 20.03.2020r. (piątek)
grupa I – godz. 09.30-11.30
grupa II – godz.11.45-13.45

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Grupa na warsztaty żywieniowo-dietetyczne powinna liczyć 25 – 30 osób.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • uświadamianie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów i przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

.
Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numery telefonu: 669554409, 52 3347554.