Wydarzenia

Zaproszenie na XV jubileuszowe Nocne Misteria Nadjeziorne w Cekcynie

W pierwszym liście św. Pawła do Koryntian (13) czytamy: ”….Tak więc trwają wiara, nadzieja , miłość – te trzy. Największa z nich jednak jest miłość.”

I właśnie o miłości mają napisać pracę konkursową młodzi ludzie. List św. Pawła ma być ich inspiracją. Czy znajdą przykłady różnego oblicza miłości w otaczającym ich świecie? Czy trafnie odczytają przesłanie listu? Na te pytania odpowiedzi poszukamy w tegorocznych misteriach nadjeziornych.

Na spektakl „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” zapraszamy w piątek 7 sierpnia 2015 r. o godz. 21.30 do amfiteatru nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim.

Afisz XV jubileuszowe Nocne Misteria Nadjeziorne - 2015