Programy

Zostań wolontariuszem! Pomóż potrzebującym!

Poszukujemy wolontariuszy do wydawania żywności pozyskanej od Banku Żywności w Chojnicach dla najuboższej ludności gminy Cekcyn.

Pomoc żywnościowa realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z wolontariuszem zostanie spisana umowa wolontariacka obowiązująca na czas trwania Programu. Mile widziane jest posiadanie książeczki zdrowia.

Osoby chętne, które chcą się wykazać zapraszamy do naszego biura TMZC, ul. Szkolna 2, 1 piętro, pokój nr 12 (w budynku Urzędu Gminy)  oraz kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 52 33 47 554.