Rok 2003

Działalność w 2003 r.

W 2003 roku do Towarzystwa przyjęliśmy 6-ciu nowych członków, a w styczniu 2004 roku 5-ciu następnych. Obecnie jest nas 52 osoby, a jeden członek zrezygnował.

W tym roku realizowaliśmy następujące projekty:

 1. 7 luty – „Biesiada Kulturalna TMZC”. Beneficjentem pierwszej imprezy z tego cyklu był ks. Franciszek Kamecki.

 2. uczczenie 25-lecia pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II – wykonanie i rozprowadzenie 600 flag narodowych, maryjnych i papieskich wśród mieszkańców Gminy Cekcyn

 3. udział w organizacji obchodów święta „Dni Gminy Cekcyn” i „Lato z Gminą Cekcyn”

 4. zaprojektowanie i wykonanie 6-ciu drogowskazów rzeźbionych w drewnie brzozowym informujących o lokalizacji Rezerwatu „Cisy Staropolskie”

 5. poprzez udostępnienie dorobku TMZC (wykazanie doświadczenia i wiarygodności naszej organizacji dla instytucji pomocowych) współorganizowanie ze stowarzyszeniem „TALENT” kolonii polonijnych dla dzieci uzdolnionych muzycznie wraz z warsztatami pt. „Z muzyką ku wspólnej Europie”

 6. „Nocne Misteria Nadjeziorne Cekcyn 2003” – spektakl „Układanka” (w ramach Misteriów odbywały się kilkudniowe akcje hapeningowe w Cekcynie współorganizowane przez młodzież z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy)

 7. rekomendacja dla młodych członków TMZC, tworzących grupę „Optymiści” – partnerstwo w realizacji projektu „Dla ciała i dla ducha” (Projekt wspólny ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pruszcz, dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży)

 8. współorganizowanie w ramach projektu „Dla ciała i dla ducha” – zajęć Aikido w Szkole Podstawowej w Zielonce

 9. projekt „Ochrona środowiska i odbudowa infrastruktury gminnej” – okresowe zatrudnienie osób bezrobotnych (łącznie pracowało z nami 10 osób – w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, komponent B1-PAOW Banku Światowego)

 10. projekt „Harcerski Medyk”, realizowany w ramach programu „Pożyteczne ferie” – organizacja zimowiska z udziałem harcerzy z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP w Bydgoszczy (drużyna HAOS)

 11. przyjęty został plan oznakowania najatrakcyjniejszych miejsc z terenu gminy Cekcyn i Borów Tucholskich, a także oznakowanie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w Cekcynie (np. Urząd Gminy, Policja, Poczta, plaża, itp.) w ramach realizowania „Strategicznych kierunków w rozwoju produktu turystycznego Gminy Cekcyn”

 12. bożonarodzeniowa akcja zbierania darów dla potrzebujących w sklepach z terenu Gminy Cekcyn