Program e-VITA

Celem programu jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnych społeczności w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Program e-VITA 2 jest oparty na doświadczeniach zdobytych w efekcie realizacji pierwszej edycji programu e-VITA (2004 – 2005). Program jest skierowany do społeczności wsi i małych miast. Gminy (w tym Partnerstwo z gminy Cekcyn ) zostały wyłonione w ogólnopolskim konkursie, który odbył się wiosną 2006.

  1. Technologie informacyjne w rozwoju lokalnych społeczności (2005-12-02)
  2. Oferta programu e-VITA (2006-01-16)
  3. Gminy biorące udział w programie e-VITA (2007-01-03)
  4. Metoda na informatyzację (2007-01-17)
  5. Podsumowanie Programu e-VITA 2 (2007-12-08)
  6. Internet na wsi – e-VITA w Cekcynie (2010-01-06)