Tak się zaczęło

Skąd i dlaczego Towarzystwo?

Z inicjatywy Kol. Tadeusza Syczyło już w 1999 roku kilku mieszkańców Cekcyna zastanawiało się co i w jaki sposób zrobić, aby uatrakcyjnić naszą malowniczą miejscowość. Doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem, aby działać w sposób sprawny, formalnie i zgodnie z prawem, to założyć stowarzyszenie. Ta grupa zapaleńców zaczęła zarażać entuzjazmem i pomysłami kolejnych mieszkańców Cekcyna oraz okolic.
W końcu, 30 stycznia 2000 roku odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie grupy inicjatorów stowarzyszenia. Opracowaliśmy statut, wybraliśmy Komitet Założycielski i złożyliśmy wniosek w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, aby nasze stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej formalnie zarejestrować.
Po rejestracji w sądzie, 2 maja 2000 roku zwołaliśmy pierwsze Walne Zebranie członków i wybraliśmy wówczas władze w składzie:
Zarząd Towarzystwa – Prezes – Tadeusz Syczyło, Wiceprezes – Marek Kujawa, Wiceprezes – Bernard Staniłko, Sekretarz – Dorota Gromowska, Skarbnik – Stanisław Śpica, Członek Zarządu – Czesław Chabowski, Członek Zarządu – Jadwiga Rosół.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Felicyta Król-Pawelska, Sekretarz – Małgorzata Figel-Załoga, Członek – Marek Pawłowski, Czlonek – Argymir Iwicki.