Rok 2006

Działalność w 2006 r.

 1. „Niech żyje bal” – projekt edukacyjny w ramach programu „Pożyteczne Ferie 06” Fundacji Wspomagania Wsi (dotacja 1.500 zł) realizowany przez świetlice wiejskie w Iwcu i Wysokiej. Koordynator projektu – Felicyta Król-Pawelska

 2. „Wykorzystanie Internetu w rozwoju obszarów wiejskich” – udział w konferencji w Warszawie (styczeń 2006) podsumowującej zrealizowany program „e-VITA”. Prezentacje multimedialne: efekty społeczne programu w Gminie Cekcyn – Jacek Brygman, efekty i realizacja projektów w Gminie Cekcyn – Marek Kujawa, współpraca Marek Wilms

 3. „Pamiątki dla nas i was” – projekt realizowany przez „Optymistów” w ramach programu „Bieda i środowisko” (dotacja 4.300 zł) Fundacji Wspomagania Wsi. Koordynator – Beata Gac

 4. „Nasze wspólne działania” – projekt realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dotacja 4.000 zł). Koordynacja projektu – Izabela Złotowska

 5. „Fundusz Rozwojowy” – projekt realizowany ze środków (dotacja 1.500 zł) stowarzyszenia „Szkoła Liderów” w Warszawie. Koordynator – Justyna Wilkiewicz, Izabela Złotowska

 6. Logo „Wioski Grzybowej” – opracowanie i przekazanie – w ramach współpracy – dla Stowarzyszenia na Rzecz Eko-Rozwoju Sołectwa Krzywogoniec, znaku graficznego Wioski Grzybowej. Autor logo – Robert Bąk

 7. udział w organizacji „Lata z Gminą Cekcyn” – „VI Nocne Misteria Nadjeziorne – Cekcyn 2006” – spektakl „Zatrzymaj się na chwilę”. W ramach „Misteriów…” odbywały się warsztaty aktorskie dla młodzieży z gminy Cekcyn, współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury (dotacja UG 2.000 zł, powiat 1.400 zł). Reżyseria, scenografia, oprawa plastyczna – Felicyta Król-Pawelska i Nina Szczęsna. Muzyka – Bernard Staniłko

 8. współpraca z „Optymistami” – zajęcia Aikido w Szkole Podstawowej w Zielonce www.aikido.las.pl (grant UG 2.000 zł), wyjazd części grupy na letni obóz treningowy aikido – instruktor Robert Bąk

 9. „Leśne Szlaki Rowerowe w Gminie Cekcyn – Bory Tucholskie wraz z planem miejscowości Cekcyn” – opracowanie graficzne map, zakup prawa publikacji oraz budowa tablic informacyjnych (dotacja UG 2.300 zł). Koordynator projektu – Izabela Złotowska i Marek Kujawa

 10. Lokalna Organizacja Grantowa – w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) staliśmy się organizacją samodzielnie ogłaszającą konkurs grantowy i udzielającą dotacji dla podmiotów z terenu powiatu tucholskiego. Projekt realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dotacja 37.000 zł) we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Regionalnego „Bory Tucholskie” (współfinansowanie 9.000 zł) oraz Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, oddział w Cekcynie (2.000 zł). Realizator projektu TMZC i ARFP. Koordynator – Justyna Wilkiewicz, Izabela Złotowska

 11. LEADER+ – współudział w szkoleniach i realizacji projektu w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – schemat 2. Koordynator i przedstawiciel TMZC w projekcie – Justyna Wilkiewicz

 12. WWW.TMZC.ORG.PL – portal internetowy naszej organizacji – grafikę, GUI i funkcjonalność portalu opracował Robert Bąk, obsługę portalu (CMS) napisał Marek Wilms. Portal intensywnie testował i wprowadzał nowe funkcjonalności Marek Kujawa. Uwagi i testowanie wykonywały Izabela Złotowska i Justyna Wilkiewicz

 13. Technologie informacyjne w rozwoju lokalnym – konferencja (9-10 czerwca 2006) we Wrocławiu, zakwalifikowaliśmy się jako Partnerstwo (TMZC + Gmina Cekcyn+Stowarzyszenie CekcynNet + szkoły) do realizacji Programu „e-VITA 2”. Udział wzięli przedstawiciele partnerów: Justyna Wilkiewicz, Jacek Brygman, Marek Wilms i Marek Kujawa

 14. Maróz 2006 – udział w warsztatach szkoleniowych na Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych działających na terenach wiejskich – Felicyta Król-Pawelska, Beata Gac, Mirosława Łepek, Marek Wilms, Marek Kujawa

 15. „e-VITA 2” – podpisaliśmy umowę partnerską i zaczęliśmy w końcówce roku 2006 realizację II edycji programu w naszej gminie. Uczestniczyliśmy w 4 warsztatach szkoleniowych w Łowiczu. W 2007 r. zrealizowane będą najważniejsze przedsięwzięcia (przedstawimy na Walnym Zebraniu w planie pracy). Koordynator programu – Marek Wilms, współpraca Marek Kujawa