Rok 2007

W minionym roku realizowaliśmy następujące projekty i inicjatywy:

 1. „Pożyteczne Ferie 07” – „Mieszkańcy Wysokiej na starej fotce” – (dotacja 2000 zł z FWW) – koordynator Karolina Zielińska (świetlica w Wysokiej).

 2. organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie i Teatrem Ognia i Papieru w Łodzi „VII Nocnych Misteriów Nadjeziornych – Cekcyn 2007” – spektakl „Galileo” (grant Gmina Cekcyn 2.000 zł, powiat 1.500 zł). Koordynator – Felicyta Król-Pawelska.

 3. współpraca z Nieformalną Grupą Młodzieży – „Optymistami” – zajęcia Aikido w Szkole Podstawowej w Zielonce www.aikido.las.pl (grant Gmina Cekcyn 2.000 zł), wyjazd części grupy na letni obóz treningowy aikido. Z Hokkaido (Hunter Gdańsk) otrzymaliśmy w prezencie kimono dla naszej grupy – instruktor i koordynator projektu Robert Bąk.

 4. Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) TMZC – w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) staliśmy się organizacją, która samodzielnie ogłosiła konkurs grantowy. Udzieliśmy 13 dotacji dla podmiotów z terenu powiatu tucholskiego. Projekt realizowaliśmy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dotacja 37.000 zł) we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Regionalnego „Bory Tucholskie” (współfinansowanie 9.000 zł) oraz Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, oddział w Cekcynie (darowizna 2.000 zł). Realizator projektu TMZC i ARFP. Koordynatorki – Justyna Wilkiewicz i Izabela Złotowska.

 5. LEADER+ – współudział w szkoleniach i realizacji projektu w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – schemat 2. Koordynator i przedstawiciel TMZC oraz członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w projekcie – Justyna Wilkiewicz.
  tmzc.org.pl – rozbudowa portalu internetowego naszej organizacji – grafikę opracował i rozwija Robert Bąk, obsługę portalu napisał i rozwija Marek Wilms. Portal jest administrowany przez członków TMZC.

 6. Maróz 2007 – kolejny już raz wzięliśmy udział w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Działających na Obszarach Wiejskich – „Internet na wsi. Wieś w Internecie”. Tym razem jako wykładowcy: „i-Jarmark” jako przykład ciekawych praktyk na wsi – Marek Wilms, „Czy warto budować lokalną sieć?” – wykład i warsztaty – Marek Kujawa. W spotkaniu z naszej organizacji wzięły udział również Izabela Złotowska i Justyna Wilkiewicz.

 7. „e-VITA 2” – zajęcia warsztatowe (3-krotnie) dla realizatorów programu w Łowiczu organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi.

 8. „Borowiacki Portal Agroturystyczny” – w ramach programu e-VITA 2 i konkursu grantowego „Internet w rozwoju lokalnym” (dotacja 12.000 zł netto) – koordynator Marek Wilms.
  „Iwieckie Centrum Aktywności” – portal dla społeczności szkolnej w ramach programu e-VITA 2 i konkursu grantowego „Internet w rozwoju lokalnym” (dotacja 9.000 zł netto) – koordynator Beata Królak.

 9. „e-VITA 2” – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Cekcyn (dotacja 3.000 zł netto) – koordynator Marek Wilms.
  „Ewaluacja i rozliczanie projektów społecznych” e-VITA 2 – szkolenie dla uczestników i realizatorów w Łowiczu (wzięli udział: Justyna Wilkiewicz, Monika Janiak, Marek Wilms i Marek Kujawa).

 10. „i-Jarmark” – zbudowanie aplikacji internetowej dla 12 gmin biorących udział w programie e-VITA 2 (dotacja 18.500 zł netto) – koordynator Marek Wilms.

 11. „Szkoła Liderów” (Fundusz Rozwojowy) – kol. Izabela Złotowska i Justyna Wilkiewicz ukończyły Szkołę Liderów, a następnie zrealizowały lokalne projekty (dotacja 2.300 zł z PAFW).

 12. PPD (Publiczny Punkt Dostępu do Internetu) w Ostrowie e-VITA2 w ramach programu w partnerstwie z Gminą Cekcyn i Stowarzyszeniem „CekcynNet” wyposażyliśmy i uruchomiliśmy PPD dla mieszkańców (dotacja 6.000 zł netto). Koordynator Marek Kujawa.

 13. NSK CekcynNet (Niekomercyjna Sieć Komputerowa) e-VITA 2 – w ramach programu w partnerstwie z Gminą Cekcyn i Stowarzyszeniem „CekcynNet” wybudowany został segment sieci komputerowej dla mieszkańców Ostrowa, Iwca, Dębowca, Nowego Sumina, Zalesia i Krzywogońca w technologii Motorola Canopy (dotacja 42.000 zł netto). Koordynator Marek Kujawa.

 14. „Cztery pory roku na leśnych szlakach Gminy Cekcyn” – folder promocyjny szlaków rowerowych – koordynator Felicyta Król-Pawelska.

 15. „Jak my to robimy?” – multimedialna prezentacja (przed spektaklem „Galileo”) oraz wystawa fotograficzna w Gminnym Ośrodku Kultury o naszej działalności (dotacja LGD 4.400 zł) – koordynator Felicyta Król-Pawelska (wykonanie: Nina Szczęsna, Marek Wilms i Marek Kujawa).

 16. „Biesiada Regionalna (Wspomnień)” – udział w uroczystościach z okazji 25-lecia pracy duszpasterskiej w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie – ks. Franciszka Kameckiego – poety, członka naszej organizacji.

 17. Wystawy i prezentacje projektów zrealizowanych w ramach LOG z udzielonych przez nas dotacji podczas Dni Gminy Cekcyn. Koordynator – Izabela Złotowska.

 18. „e-VITA 2” – warsztaty i podsumowanie programu – spotkanie organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi w Chełmnie. Partnerstwo z naszej gminy reprezentowane było przez Jacka Brygmana, Marka Wilms i Marka Kujawa.