Rok 2009

W 2009 roku realizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

  1. „DO TEATRU CORAZ BLIŻEJ” w projekcie zrealizowano moduły: II Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn (15.05.2009), Prezentacje okolicznościowe, Wyjazd do teatru (30.05.2009);
    IX Nocne Misteria Nadjeziorne – spektakl „CIUCIUBABKA” (wspólne z GOK w Cekcynie) Koordynator – Felicyta Król-Pawelska

  2. Prace na szlakach rowerowych TMZC („Borowej ciotki” CTU-207s czarny, „Gołąbkowy” CTU-206c czerwony, „Do Piekiełka nad Brdą” CTU-208y żółty): wykonano inwentaryzacje oznakowań, dokupiono i założono brakujące (konieczne uzupełnienie dodatkowe szlaku żółtego), wykonano i ustawiono stoły i ławki na szlaku żółtym (CTU-208y) Koordynator – Felicyta Król-Pawelska.

  3. Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) TMZC – w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) staliśmy się organizacją, która samodzielnie ogłosiła konkurs grantowy. Udzieliśmy 11 dotacji na ogólną kwotę 31.500 zł dla podmiotów z terenu powiatu tucholskiego. Projekt realizowaliśmy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Regionalnego „Bory Tucholskie” oraz Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, oddział w Cekcynie. Realizator projektu TMZC i ARFP. Koordynatorki – Justyna Wilkiewicz i Izabela Złotowska.

  4. Maróz 2009 – tradycyjnie już wzięliśmy udział w VIII Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Działających na Obszarach Wiejskich – „Internet Edukacja Krajobraz Sztuka”. W spotkaniu z naszej organizacji wziął udział Marek Kujawa, który wspólnie z Jackiem Pietrusiakiem z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie poprowadzili wykład nt. „Bezpieczeństwo użytkownika w Internecie”.

  5. Aikido – już po raz piąty Borowiacka Grupa Aikido z Zielonki uczestniczyła w letnim obozie w Chmielnie k.Kartuz (17-27 lipca). Pięcioro najbardziej zaangażowanych doskonaliło swoje umiejętności pod okiem mistrza Roberta Gembala. Koordynator i nauczyciel aikido – Robert Bąk.

  6. Chojnicki Bank Żywności – od kilku lat współpracujemy z bankiem żywności oraz z GOPS w Cekcynie pomagając najuboższym mieszkańcom naszej gminy przekazując środki żywnościowe. W 2009 r. przekazaliśmy ponad 74 tony produktów żywnościowych za kwotę 200.063,57 zł (w tym środki z UE program „PEAD” o wartości 159.427,08 zł).

  7. „Nowe kwalifikacje Twoją szansą” – projekt realizowany od 1 stycznia 2009 do 30 września 2009 – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja 400.600,00 zł). Projekt zrealizowany wspólnie z partnerem – Stowarzyszeniem „Inkubator Przedsiębiorczości” z Świecia n.W. W ramach projektu przeszkoliliśmy 100 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu świeckiego i tucholskiego. 100 osób nabyło nowe kwalifikacje i umiejętności w zawodach: asystent ekonomiczny, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik biurowy i robotnik gospodarczy z obsługą wózka widłowego. Uczestnicy projektu – beneficjenci wzięli również udział w kursie obsługi komputera zakończonym egzaminami ECDL (na tzw. „komputerowe prawo jazdy” – uznawane w całej UE). W czasie realizacji projektu uruchomiliśmy biura projektowe (Cekcyn i Świecie n.W.), a także zakupiony został sprzęt komputerowy, meble i wyposażenie biur, które po skończeniu projektu będą służyć pracy naszego Towarzystwa i naszego partnera Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu n.W. W okresie projektowym zatrudnialiśmy 38 osób. Z 100 osób – beneficjentów, którzy ukończyli nasz projekt 16 osób znalazło zatrudnienie, 2 osoby podjęły naukę (powiat tucholski) oraz 12 osób podjęło pracę, a 10 podjęło naukę (powiat świecki). Dziękujemy za współpracę Powiatowym Urzędom Pracy w Tucholi i Świeciu n.W., samorządom gmin powiatów tucholskiego i świeckiego oraz wszystkim współpracującym. Projekt po kontrolach został bez uwag zakończony i rozliczony. Kierownik projektu – Marek Kujawa.