Rok 2014

 1. Projekty grantowe

  1. Granty Gminy Cekcyn

   1. Zabawy w teatr ciąg dalszy (Nocne Misteria Nadjeziorne, Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich)
   2. Zanim pójdą do przedszkola (Świetlicowe grupy zabawowe dla najmłodszych)
   3. Nasza współpraca na naszych zasadach (Budowanie podstawowych elementów systemu współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i podmiotów życia społecznego gminy)

   Projekty koordynowała Felicyta Król-Pawelska

  2. Granty woj. kujawsko-pomorskiego

   1. Szkolenia dostawców usług turystycznych szansą na rozwój turystyki krajoznawczej w gminie Cekcyn.
   2. Gry terenowe formą zdobywania wiedzy o regionie.

   Projekty koordynowały Izabela Złotowska i Magdalena Brząkała

   1. Koordynacja projektów gminnych we współpracy z Fundacją Komeńskiego: Projekt Centrum Dziecka i Rodziny, Działania pilotażowe w projekcie TOY (together old and young)
 2. PREMD

  1. Rejestracja – 17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wpisał FEREDACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.
  2. Nasz udział: Komisja Rewizyjna (przewodnicząca Felicyta Król-Pawelska)
  3. Składki – wpisowe 150,00 zł, składka roczna 100,00 zł
  4. Konferencja „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich”, organizowana pod patronatem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz. – 26 września 2014 r. (uczestniczyły Mirosława Łepek i Sylwia Glazik – animatorki Grup Zabawowych)
 3. Biwaki świetlicowe w Trzebcinach

  Organizowane we współpracy ze świetlicami wiejskimi i GKRPAiPN. W 4 turnusach uczestniczyło łącznie 75 osób (65 + 10 opiekunów)

 4. Partnerstwo z Gminną Biblioteką Publiczną w Cekcynie

  1. Współrealizacja projektu „Biblioteka lubi smyka”
  2. Współpraca przy realizacji Programu Rozwoju Biblioteki
 5. Udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach

 6. XV Forum Organizacji Pozarządowych w Grudziądzu

  Uczestniczyły Izabela Złotowska, Justyna Wilkiewicz, Felicyta Król-Pawelska.

 7. Szkolenie warsztatowe

  dot. Działalności Rad Pożytku Publicznego, organizowane przez LGD – 15.10.2014 (uczestniczyły Justyna Wilkiewicz, Felicyta Król-Pawelska)

 8. Maróz – XIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na obszarach Wiejskich

  22-24.05.2014 – uczestniczyły Magdalena Pawłowska, Felicyta Król-Pawelska) W ramach bloku Dobre praktyki prezentowaliśmy nasze działania, dot. Realizacji pilotażowego programu TOY.

 9. Program FEAD 2014 – 2020

  Współpraca z GOPS i Chojnickim Bankiem Żywności – stajemy się Organizacją Partnerską Lokalną (OPL) w programie.