Rok 2021 i lata 2018 – 2021

Sprawozdanie z pracy Zarządu TMZC za 2021 r. i za kadencję 2018 – 2021

 1. Projekty dofinansowane z budżetu Gminy Cekcyn

  • Nocne Misteria Nadjeziorne (coroczna edycja) – od 2019 dofinansowane również z budżetu Powiatu Tucholskiego
  • Leśne szlaki rowerowe – po inwentaryzacji w 2021 przekazane gminie (marzec 2022)
  • Teatr świetlicowy – od 2019 działania teatralne w świetlicach wiejskich wchodzą w zakres programu „Sołecki eko-tryptyk”. Odbyły się już 3 edycje.
  • Seniorzy w naszych świetlicach – do 2019 z grantu gminy; w latach 2019 – 2021 działania objęte projektami za pośrednictwem LGD
 2. Projekt dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  „Koraliki i druciki” – Głównym celem projektu było zorganizowanie trzech warsztatów z tworzenia biżuterii metodą wire-wrappingu, metodą makramy oraz breloki metodą nawlekania na sznurek lub gumkę (zwłaszcza dla najmłodszych dzieci). Uczestnicy podczas zajęć wykonali własną niepowtarzalną biżuterię, będącą odzwierciedleniem gustu i charakteru uczestnika.

  Warsztaty zakończyła wystawa stworzonej biżuterii.

 3. Dofinansowanie projektów ze środków PROW w ramach Strategii RLKS na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy”, wdrażanej przez Partnerstwo LGD „Bory Tucholskie”)

  • Projekt „Gminne miejsce dla każdego” Projekt zakładał cykl szkoleń dla instruktorek świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury.. Pomimo trudności,związanych ze stanem pandemii udało nam się zrealizować zadanie. Spotkania szkoleniowo-warsztatowe „Komunikacja w społeczności lokalnej” odbyły się jeszcze stacjonarnie. Spotkania prowadził p. Krzysztof Kacuga z polecenia Fundacji Wspomagania Wsi.
   Szkolenie w zakresie technik usprawniających komunikację między dorosłym i dzieckiem oraz szkolenie dotyczące współpracy z rodzicami odbyło się w systemie online. Szkolenia prowadziły trenerki Instytutu Komeńskiego p.Monika Rościszewska – Woźniak oraz p. Elżbieta Radwańska.
  • Współpraca ze stowarzyszeniem Cekcyńska Inicjatywa Społeczna w zakresie przygotowania technicznego dla 30 uczestników projektów: „Cu wef boru je – szkolenie z zakresu turystyki i terenoznawstwa” oraz „Teatr to je fest zabawna robota – szkolenie teatralne dla mieszkańców obszaru LSR” z trzech gmin powiatu tucholskiego: Cekcyn, Lubiewo, Kęsowo.
  • Współpraca z GOK Śliwice – projekt „Z Borów Tucholskich w daleki świat” – przedsięwzięcie integracyjno-aktywizacyjne w formie cyklu warsztatów dla seniorów i dzieci – z gmin Śliwice i Cekcyn. Projekt realizowany w czerwcu 2021 (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 4. Projekty dofinansowane z innych źródeł

  • Pora na marzenia seniora – Fundacja Orlen 2019
  • Dla seniorów w wiejskich świetlicach – EFS 2019/2020
 5. Działania inne

  • Grupy Zabawowe (CDiR od 2016 w budżecie gminy) – działania zawieszone ze względu na pandemię
  • Biwaki świetlicowe – zadanie przejęte przez GOK, dofinansowanie GKRPAiPN)
  • Cyklo-Cekcyn (Borowiacki Rajd Rowerowy) – projekt Fundacji Cisowy Fyrtel, nasz udział to opracowanie trasy „rodzinnej” z miejscem postojowym
  • Program PO PŻ – po zakończeniu głównych edycji z programowych nadwyżek został uruchomiony dodatkowy Podprogram 2021, którego realizacja zakończy się w czerwcu 2022