Technologie informacyjne w rozwoju lokalnych społeczności

Fundatorami programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Cisco Systems i Fundacja Wspomagania Wsi.

Celem programu jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnych społeczności w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Program e-VITA 2 jest oparty na doświadczeniach zdobytych w efekcie realizacji pierwszej edycji programu e-VITA (2004 – 2005). Program jest skierowany do społeczności wsi i małych miast. Gminy (w tym Partnerstwo z gminy Cekcyn ) zostały wyłonione w ogólnopolskim konkursie, który odbył się wiosną 2006. Realizacja programu trwała dwa lata (2006 – 2005) i obejmowała:

I.   Praktyczne wsparcie wybranych społeczności (gmin) w wykorzystaniu technologii informatycznych w lokalnym rozwoju.

Wybrane społeczności zaprosiliśmy do przeprowadzenia w ramach programu kolejnych elementów procesu umożliwiającego efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w lokalnym rozwoju. W trakcie programu:

  • przeprowadzone zostanie planowanie rozwoju IT i opracowany zostanie dokument – założenia do gminnej strategii/strategia rozwoju IT,
  • utworzony zostanie publiczny punkt dostępu do Internetu,
  • przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców z zakresu podstawowych i zaawansowanych umiejętności wykorzystania Internetu,
  • mieszkańcy będą mogli w praktyce wypróbować zdobyte umiejętności, prowadząc projekty związane z praktycznym wykorzystaniem Internetu,
  • samorządy wybranych gmin otrzymają wiedzę i wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków o dotacje na budowę infrastruktury teleinformatycznej do funduszów UE.

Działania prowadzone w ramach programu skierowane są przede wszystkim do samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży. Korzyści uzyskane przez beneficjentów programu oraz wypracowane modele działań, możliwości zastosowań, a także konkretne przedsięwzięcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych zrealizowane w kilkunastu gminach będą służyć jako przykład oraz stanowić zachętę i inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społeczności wiejskie.

II.   Działania edukacyjne i informacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z całej Polski.

Beneficjentom programu przekazana zostanie wiedza na temat praktycznych możliwości wykorzystania Internetu oraz technologii informacyjnych w lokalnym rozwoju, w tym w edukacji, przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy. Program obejmie również organizację konferencji i seminariów oraz  publikację serii poradników. W ramach programu kontynuowane będzie działanie specjalistycznego serwisu internetowego Witryna Wiejska. Głównym zadaniem Witryny Wiejskiej jest przekazanie doświadczeń programu i wsparcie rozwoju małych gmin. Portal adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast oraz wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym oraz wykorzystaniem IT we własnym rozwoju.