ekologia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej - logo

CykloCekcyn 2023

W sobotę 10 czerwca 2023 kolejny raz włączyliśmy się do organizacji imprezy „CykloCekcyn 2023”. Nasza trasa rodzinna wiodła tym razem od Cekcyna przez Brzozie, Zielonkę, Jelenią Górę (leśniczówka), Hamer (tu pod wiatą miejsce postojowe), Lisiny, Krzywą Lipę, Wierzchucin, Wysoką, Iwiec, Ostrowo i powrót do Cekcyna.
Szlak technicznie przygotował tradycyjnie Dominik Walenty, grupę poprowadziła Czesia Syczyło a organizację miejsca postojowego zapewnili Andrzej Bona i Felicyta Król-Pawelska.

logo TMZC

Ekobajkociuchcia

W słoneczną niedzielę 8 sierpnia na plażę Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego zajechała ekobajkociuchcia. Obsługa pociągu zaprosiła do podróży postaci z bajek, które mogły wykazać się działaniami proekologicznymi w swojej historii. Tłumnie zgromadzona publiczność bawiła się razem z małymi (i trochę większymi) aktorami ze świetlic wiejskich. Przedstawienie było drugą częścią projektu „Sołecki eko-tryptyk”, realizowanego wspólnie ze świetlicami wiejskimi i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie. Za wspaniałą reżyserię serdecznie dziękujemy kol. Justynie Barwik.
logo TMZC

„Sołecki eko-tryptyk na trudny czas”

Otrzymaliśmy grant Gminy Cekcyn na realizację projektu „Sołecki eko-tryptyk na trudny czas”

Tytułowy program jest blokiem działań proekologicznych, skierowanych do mieszkańców gminy.
W założeniu autorów składa się z trzech części:

1. Kontynuacja programów amatorskiej grupy teatralnej ze świetlic wiejskich ze zmianą formuły z festiwalu na coroczny spektakl świetlicowy, prezentowany na Dzień Ziemi.
2. Działania proekologiczne, zmierzające do poprawy estetyki otoczenia w sołectwach.
3. Blok zabaw , konkursów i elementów edukacji ekologicznej w trakcie Dni Gminy Cekcyn.

Ze względu na restrykcje, związane ze stanem pandemii nie było możliwe przeprowadzenie II edycji programu. Pod dużym znakiem zapytania stoi możliwość realizacji zakładanej formy w roku bieżącym.

Dlatego w celu zabezpieczenia działań proekologicznych w świetlicach proponujemy wersję alternatywną programu:

I. Sołeckie życzenia dla Ziemi (zamiast spektaklu na Dzień Ziemi)
Świetlice przygotują e-pocztówki, zawierające życzenia dla Ziemi od naszych sołectw. Pocztówki zamieścimy na stronach www Gminy, TMZC oraz na facebooku gminy
2. Przedstawienie o tematyce ochrony zwierząt, prezentowane w czasie Dni Gminy.
jeżeli nie będzie sprzyjających warunków, to w poszczególnych świetlicach wykonane zostaną zdjęcia fragmentów (scen ) przedstawienia i wykonany zostanie foto-komiks , rozprowadzony w sołectwach gminy.
3.Konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy w 3 kategoriach wiekowych (10-14, 15-18, powyżej 18). Tematyka konkursu dotyczyć będzie racjonalnego wykorzystania
i ochrony zasobów przyrodniczych naszej gminy.