Programy

Harmonogram warsztatów praktycznych w ramach POPŻ – grudzień 2016

Uprzejmie informujemy, że kolejne 2 warsztaty finansowane w ramach POPŻ Podprogram 2016 zaplanowaliśmy na miesiąc grudzień 2016r. Obejmować będą program edukacyjny z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia.

Uczestnicy warsztatów będą mogli praktycznie uczestniczyć w zaplanowanych dla nich zajęciach ucząc się oszczędzania, niemarnowania zdrowego odżywiania. Jak zawsze mamy nadzieję na to, że zajęcia przyczynią się do wzrostu samodzielności i samooceny uczestników, poprawy jakości ich życia oraz włączenia i integracji społecznej.

Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów udziela Kol. Marta Byniaszewska pod nr telefonu 52 33 47 554. Zapraszamy.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.