Komunikaty

Nietypowa dostawa. :-)

W dniu 6 kwietnia 2020 r.  beneficjentom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w naszej gminie została dostarczona kolejna partia żywności bezpośrednio do domów z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa. Akcję wsparli żołnierze 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którym serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, brygady Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i instruktorkom świetlic wiejskich za pomoc organizacyjną i techniczną.

Dominik Walenty

Felicyta Król-Pawelska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.