Programy

Przygotowania do kolejnego podprogramu POPŻ

W miesiącu kwietniu 2017 r. jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (TMZC) przyjęliśmy ostatnią dostawę żywności w ramach Podprogramu 2016. Łączna ilość żywności wydanej osobom potrzebującym to ponad 24,5 tony. Przekazano 5 tysięcy paczek żywnościowych dla 509 osób objętych pomocą żywnościową.

Jako TMZC współpracowaliśmy w tym programie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dystrybucja żywności przebiegała w sposób następujący:
1. Odbiór żywności na podstawie WZ z BŻ w Chojnicach,
2. Weryfikacja ilości przyjętych produktów,
3. Transport do magazynu (podpisano umowę na transport z prywatnym przewoźnikiem),
4. Ustalenie terminu odbioru żywności przez uczestników programu,
5. Poinformowanie o terminie odbioru za pomocą strony internetowej, tablicy informacyjnej, oraz platformy smsowej,
6. Poinformowanie o terminie wydawania żywności OPS,
7. Podział na grupy odbiorców,
8. Wydawanie żywności.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 realizowaliśmy następujące  działania, uwzględniające udział osób z rodzin, otrzymujących pomoc żywnościową.
1. DLA  DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA I ICH RODZICÓW:
Zajęcia dla dzieci do 3 roku życia wraz z rodzicami w ramach funkcjonujących w gminie Grup Zabawowych  (zajęcia stałe od roku 2013), Pikniki  Malucha – integracyjne spotkania rodzin z małymi dziećmi z całej gminy, Kiermasz „Podaj dalej” – jesienne i wiosenne kiermasze dziecięcej dzieży używanej i zabawek, Wyjazdy integracyjne dzieci i  rodziców z Grup Zabawowych.
2. ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLICACH WIEJSKICH:
Biwaki letnie dla dzieci i młodzieży w STAREJ SZKOLE w Trzebcinach, Zabawa w teatr – coroczne przygotowywanie spektaklu i jego prezentacja, Mikołajki, bale karnawałowe w świetlicach wiejskich.
3. SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH.
W realizowanych działaniach uczestniczy jednorazowo średnio 20 – 50 osób, w tym z rodzin otrzymujących pomoc żywnościową średnio 5 – 15 osób.

W tej chwili przygotowujemy się już do nowej edycji Programu.

Zapraszamy do udziału w nowym Podprogramie!

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.