wizyta

Nasza przedstawiciela w Norwegii

W dniach 15-16 marca 2016 r. nasza koleżanka Renata Staniłko uczestniczyła w wizycie studyjnej w norweskie gminie BODO, zorganizowanej przez Fundację Komeńskiego.
W programie wizyty było zapoznanie się z systemowymi rozwiązaniami opieki nad małymi dziećmi, zwiedzanie ośrodków rodzinnych i przedszkoli.

Wizyta w Norwegii

Uczestnicy wizyty podczas spotkania z P. Burmistrz Bodo

Study Tour - Cekcyn 2015

Study Tour Cekcyn 2015

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. gościliśmy potencjalnych odbiorców naszych usług turystycznych. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanym planie wizyty. Spotkanie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Study Tour - Cekcyn 2015

Uczestnictwo w grze terenowej miało cel edukacyjny i  zapoznawczy z atrakcjami gminy.

Study Tour - Cekcyn 2015 Study Tour - Cekcyn 2015

Mieliśmy również okazję poznania oczekiwań, jakie stawiają organizatorzy różnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu Poznaj ciekawe zakątki gminy Cekcyn, dofinansowanego ze środków Woj. Kujawsko-Pomorskiego.