Programy

Warsztaty dietetyczno – żywieniowe

Dnia 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w ośrodku turystycznym „Jarzębina” w Cekcynie odbędą się pierwsze warsztaty realizowane w ramach działań towarzyszących. Warsztaty są dostępne dla osób zakwalifikowanych, korzystających z żywności w ramach programu FEAD Podprogram 2017.

Przewiduje się zorganizowanie 2 warsztatów dietetyczno – żywieniowych.
– pierwsza grupa uczestników będzie uczestniczyła w zajęciach w godz. od 11:00 do 13:00.
– druga grupa uczestników będzie uczestniczyła w zajęciach w godz. od 13:30 do 15:30.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Z warsztatów dietetyczno – żywieniowych uczestnicy zabiorą do domu słoik z przygotowanym samodzielnie zdrowym dodatkiem.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.