Programy

WARSZTATY EKONOMICZNE – Zaproszenie dla uczestników korzystających z programu FEAD

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 marca 2018 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbędą się warsztaty ekonomiczne realizowane w ramach działań towarzyszących. Warsztaty są dostępne dla osób zakwalifikowanych, korzystających z żywności w ramach programu FEAD Podprogram 2017.

Przewiduje się zorganizowanie 2 warsztatów.

– pierwsza grupa uczestników będzie uczestniczyła w zajęciach w godz. od 10:00 do 12:00.

– druga grupa uczestników będzie uczestniczyła w zajęciach w godz. od 12:30 do 14:30.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

•    Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.
•    uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
•    zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

•    potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
•    poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń
•     poznają zasady planowania zakupów spożywczych.
•    będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
•    zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.