Programy

WARSZTATY PRAKTYCZNE POPŻ – PODSUMOWANIE MARZEC 2018

21 marca 2018r. zrealizowaliśmy kolejne warsztaty w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017. W marcu 2018 r. zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty z zakresu ekonomii.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 44 osoby dorosłe.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu; uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności oraz zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody. Uczestnicy poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym. Poznali również zasady planowania zakupów spożywczych. Ponadto powinny umieć wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych. Zapoznali się także z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.